10 thoughts on “Ngoại truyện Phong Đằng (updated 29/05/2012)

    • Mình rất thích Phong Đằng, cũng rất vui được có người cùng chia sẽ ^^ hi vọng mỗi lần mình có hứng ra ngoại truyện mới , bạn cũng vào coi cho vui nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s